บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทเรียนออนไลน์ การพั

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 18 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม OBS Studio ในการจัดการเรียนรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลาสำหรับข้าราชการครูและพนักงานราชการ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more