รวมแนวข้อสอบ วิชเอกคอมพิวเตอร์ เน้น ๆ 105 ข้อ พร้อมเฉลย

รวมแนวข้อสอบ วิชเอกค

Read more

แนวข้อสอบ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ โปรแกรมจัด

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม OBS Studio ในการจัดการเรียนรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตร “Google Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาการคำนวณ (Computing Science)

แบบทดสอบความรู้พื้นฐ

Read more