ผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63

Spread the love

ผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน ประชุมออนไลน์ 30 มิ.ย. 63

เรื่อง แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform (DEEP) และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 นั้น เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้ดูแล ระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน มีหน้าที่จัดการ ดูแล และสนับสนุน การใช้งาน ระบบ DEEP ให้โรงเรียนในสังกัด และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษา แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่จัดการ ดูแล การใช้งานระบบ DEEP ในโรงเรียน โดยมีสัดส่วน ครู 50 คน ต่อผู้ดูแลระบบ 1 คน โดยส่งข้อมูล ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด ให้ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ DEEP

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการประชุมผู้ดูแลระบบ DEEP ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมด้วยระบบ Conference ในเวลา 13.00 – 14.00 น. โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลของผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับโรงเรียน (ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการใช้งานระบบ

2. ผู้ดูแลระบบในระดับโรงเรียน ประชุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านช่องทางด้านล่าง ในเวลา 14.00 – 15.00 น. โดยเตรียมอุปกรณ์สําหรับรับชมการประชุมด้วยระบบออนไลน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานระบบ DEEP

ช่องทางในการประชุม

http://www.obectv.tv/index.html

https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE

www.facebook.com/obectvonline

ประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน DEEP

(Visited 913 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *