แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Spread the love

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เกณฑ์การผ่านทำข้อสอบได้ร้อยละ 80

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง

ตัวอย่างใบประกาศ

>ทำแบบทดสอบ<
(Visited 452 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *