แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 18 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับ

Read more

ONLINE TESTING ระบบการสอบออนไลน์ มิติใหม่ของการฝึกฝนและวัดผลสอบ : สสวท

ONLINE TESTING ระบบก

Read more

หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

หลักสูตรการอบรมการจั

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่

Read more

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live)

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

Read more