อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้พลเมืองมีความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ และสร้างข้อมูล สารสนเทศและเนื้อหาสื่อ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ละเมิดกฎหมาย​ ประกอบด้วยสมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดสอบ ปลอดภัย มีมารยาท ไม่ละเมิดกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบด้วย 9 หน่วยสมรรถนะ

ขอบคุณที่ได้ร่วมการประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร “การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy). ถ้าท่านประเมินผลผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์. ถ้าเกิน 10 นาทีแล้วระบบยังไม่ส่งเกียรติบัตรให้แสดงว่าท่านอาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ลองทำใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับ

แบบทดสอบ การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)
ใบประกาศ แบบทดสอบ การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

>> ทำแบบทดสอบที่นี่

ขอบคุณข้อมูล :: แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button