อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบประเมินผลบทเรียน Online เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบประเมินผลบทเรียน Online เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน

กรุณาระบุอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะส่งเกีบรติบัตรให้ทางอีเมล์ที่ท่านระบุ

แบบทดสอบออนไลน์ นี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่รวมเอาลักษณะความผิดต่าง ๆ และกำหนดบทลงโทษซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม การกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากปล่อยให้มีการดำเนินการเอง

  เจตนา คือ การกระทำผิดทางอาญา ที่ผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นความผิดแต่ยังทำลงไปทั้ง ๆ ที่รู้สำนึกในการที่กระทำ

  ประมาท คือ การกระทำที่ผู้กระทำมิได้ตั้งใจให้เกิดผลร้ายแก่ใคร แต่เนื่องจากกระทำโดยไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดผลร้ายแก่ผู้อื่น

 ไม่เจตนา คือ การกระทำที่ผู้กระทำมิได้ตั้งใจทำเพื่อให้เกิดผลอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับ

>> ทดแบบทดสอบที่นี่

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button