อบรมออนไลน์
Trending

แบบทดสอบกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔

แบบทดสอบกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔

แบบทดสอบกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔

ขอขอบคุณ คุณครูแลกดี คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนณธรรมเป็นผู้ออกแบบทดสอบ

เกณฑ์การรับเกียรติบัตร 60 % ขึ้นไป

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า”มาฆบุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างใบประกาศที่จะได้รับ

แบบทดสอบกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔
แบบทดสอบกิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔

>> คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button