งานภาคต่าง ๆ
Trending

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๖ อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ข้อ ๓ ข้อ 5 ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑) ตามประกาศ ก.จ.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ สรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) ดังนี้
๑) ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ๒ อัตรา
๒) ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๒ อัตรา
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้
๑) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
สังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
๑) ตําแหน่งคนสวน ๑ อัตรา
สังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับสมัครในวันที่ ๘ – ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

>> โหลดเอกสารแนบ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button