คัดข่าวมาเล่า
Trending

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
๑.๒ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ การให้รางวัลจูงใจ
๑.๔ การให้ออกจากราชการ
๑.๕ การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ โดยประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน

๒. แบบประเมิน
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น ๔ สายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แบบใหม่ 29 มี.ค.62)

>> ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ขอบคุณข้อมูล :: https://personnel.korat2.go.th/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button