ข่าวสอบครูงานภาคต่าง ๆ
Trending

โรงเรียนอนุบาลพะเยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลพะเยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลพะเยาเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนอนุบาลพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ จะดําเนินการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน ๑๕ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจ ปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๒ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จํานวน ๔ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๓ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา (ว่ายน้ํา) จํานวน ๔ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๔ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๕ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๖ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๗ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๒ อัตรา
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑.๘ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา (สอนห้องเรียนโครงการ MEP)
ค่าจ้างอัตรา ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน (ตามประสบการณ์) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล :: โรงเรียนอนุบาลพะเยา งานประชาสัมพันธ์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button